Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start
Witamy na stronach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

  

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindley'a w Warszawie udziela ambulatoryjnych i stacjonarnych, wysokospecjalistycznych świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, w ramach specjalności reprezentowanych przez kliniki, oddziały, zakłady i poradnie szpitalne. W szpitalu znajdują się 683 łóżka. to nowocześnie wyposażona placówka, której wizytówką jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. Udzielanie świadczeń zdrowotnych łączy z działalnością naukową i dydaktyczną. Tu kształcą się studenci i lekarze rezydenci.

Szpital jest wiodącą placówką w medycynie transplantacyjnej i urazowej, szczególnie urazów wielonarządowych, włącznie z jatrogennymi. Wyróżnia się doskonałymi wynikami leczenia stanów do niedawna nieuleczalnych i opornych na leczenie, a związanych z istotną poprawą jakości życia i sprawności pacjenta. Placówka opiera leczenie pacjentów na modelu medycyny interdyscyplinarnej i zintegrowanej.

W tym Szpitalu dokonano 26 stycznia 1966 r. pierwszego przeszczepu nerki.

Szpital jest położony w centrum miasta stołecznego Warszawy, co stanowi o jego szczególnym charakterze z uwagi na jego wieloprofilowość. Organem założycielskim Szpitala jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Szpital został wybudowany w 1901 r.

 

Nowa Strona WWW

Informujemy, że z dniem 20 maja 2020 roku zostanie uruchomiona nowa jednolita i wspólna dla wszystkich 3 lokalizacji strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod adresem uckwum.pl

Informujemy również, że dotychczasowe strony internetowe będą niedostępne.
PODZIĘKOWANIA


 

Szanowni Państwo,
W związku z napływającymi do nas każdego dnia licznymi ofertami pomocy uprzejmie prosimy aby chęć przekazania darowizn rzeczowych zgłaszać do nas mailem na adres:


walczymyzwirusem@uckwum.pl

Największe potrzeby dotyczą artykułów ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

W tym trudnym czasie walki z pandemią wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie okazywane pacjentom i pracownikom naszych Szpitali.
Jednocześnie zapewniamy Państwa, że każdą przekazaną pomoc przyjmiemy z wdzięcznością i wykorzystamy zgodnie z jej przeznaczeniem.

W imieniu własnym, pracowników oraz pacjentów
Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

 

 Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wpłat środków finansowych na rzecz walki z pandemią wywołaną koronawirusem  uprzejmie informujemy, że darowizny i dotacje na ten cel można wpłacać na podany niżej numer rachunku bankowego:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Numer rachunku: 33 1130 1017 0020 0769 5320 0009

 

W tym trudnym czasie walki z epidemią, Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie okazywane pacjentom i personelowi naszego Szpitala.

 

W imieniu pracowników oraz pacjentów UCK WUM

Dyrekcja UCK WUM

 


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie przyjęć planowych od 12 marca 2020 r. na hospitalizację
w trybie stacjonarnym w Oddziałach Klinicznych we wszystkich  Lokalizacjach UCK WUM, tj. :

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, ul. Żwirki i Wigury 63A ,
 • Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1A,
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W.H Lindleya 4.

Decyzja nie dotyczy pacjentów hospitalizowanych ze względu na schorzenie onkologiczne, hematologiczne, oraz chorych leczonych przewlekle, u których nie można przerwać leczenia.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie zaplanowanych wizyt w poradniach specjalistycznych od 13 marca 2020 r. w:

 • Przychodni Specjalistycznej Centralnego Szpitala Klinicznego,
 • Przychodni Specjalistycznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Decyzja nie dotyczy pacjentów leczonych ze względu na schorzenie onkologiczne, hematologiczne, chorych leczonych przewlekle, u których nie można przerwać leczenia.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora UCK WUM informujemy, że związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustala się całkowite wstrzymanie zaplanowanych wizyt od 16 marca 2020 r. w:

 • Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego

Decyzja nie dotyczy pacjentów leczonych w :

 • Poradni Diabetologicznej dla dzieci,
 • Poradni Hematologicznej dla dzieci,
 • Poradni Onkologicznej dla dzieci,
 • Poradni Alergologicznej dla dzieci – tylko w zakresie kontynuacji leczenia odczulającego.


Pacjenci zapisani do Poradni Nefrologiczno -Transplantacyjnej dzień przed planowaną wizytą otrzymają telefon z poradni z informacją o możliwości udzielenia porady telefonicznej. W celu umówienia dodatkowej porady, bardzo prosimy aby pacjenci pozostający pod stałą opieką Poradni Nefrologiczno - Transplantacyjnej zapisywali się pod numerami telefonu
22/502 12 66 lub
22/502 18 65


Plakat informacyjny dotyczący koronawirusa

Informacja dla pacjentów dotycząca zakażeń koronawirusem (2019-nCoV)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM przekazuje informacje dotyczące zakażeń koronawirusem oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, jak również zaleceń dla osób udających się lub powracających z terenów występowania koronawirusa -2019-nCoV dostępne są na następujących stronach internetowych:

 • Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl)
 • Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl)
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (wsse.waw.pl)
 • Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (pssewawa.pl)

Informację można uzyskać również drogą mailową wysyłając wiadomość na adres koronawirus@pssewawa.pl

INFOLINIA:

Ponadto informacje dotyczące zakażeń koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na:

Tel. 800-190-590

(całodobowy numer uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz

Tel. 223-107-936

Tel. 223-107-904

(numer uruchomiony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta stołecznego Warszawy czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-15.15)

 

Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych dotyczący dramatycznej sytuacji finansowej szpitali klinicznych
Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych_09_01_2020
Wyrok Trybunału
Artykuł z Gazety Pomorskiej

 

Informacja o Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

MEDIA INFORMACJE

DZIEJE SZPITALA DZIECIĄTKA JEZUSKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00