Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Koszyk świadczeń
Zarzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie Koszyka Świadczeń Zdrowotnych
Leczenie szpitalne
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Podstawowa opieka zdrowotna
Leczenie stomatologiczne
Ratownictwo medyczne
Opieka psychiatryczna i leczene uzależnień
Świadczenia wysokospecjalistycznyczne oraz warunki ich realizacji
Programy zdrowotne
Rehabilitacja lecznicza
Lecznictwo uzdrowiskowe
Opieka paliatywna i hospicyjna
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00