Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start
drClown

Dnia 07.01.2014 r zostało zawarte porozumienie pomiędzy Fundacją „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 58/128a, a Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, ul. Lindleya 4 – na okres od 07.01.2014 e do 31.12.2014 r.

Celem porozumienia jest realizacja przez Wolontariuszy Fundacji „Dr Clown” Projektu „Uśmiech dla Seniora”. Spotkania Wolontariuszy z pacjentami na oddziale internistycznym i geriatrycznym mają pomóc pacjentom rozładować stresy i napięcia nerwowe spowodowane chorobą, procesem leczenia, często trudną i skomplikowaną sytuacją osobistą.

Projekt „Uśmiech dla Seniora” wyzwala u pacjentów pozytywne myślenie i motywację do aktywnego udziału w procesie leczenia.
 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00