Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Kliniki i Zakłady
Jednostki Medyczne

Dane teleadresowe jednostek medycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

TELEFON CENTRALA: 22 502-20-00

KLINIKI
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: .
Adres: ul. Lindleya 4
Telefon: 022 502-17-21
Email: 1.klin.anest@wum.edu.pl
więcej...

Klinika Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Zawadzki
Adres: ul. Lindleya 4
Sekretariat telefon: 022 502-17-97
E-mail: kchczszj@dzieciatkajezus.pl
Rejestracja:
Telefon: 22 502-14-95
E-mail: rej.2.szcz@dzieciatkajezus.pl

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki 
Adres: ul. Nowogrodzka 59
Sekretariat telefon: 022 502-17-84
Rejestracja:
Telefon: 22 502-12-06
E-mail: rej.chir.og@dzieciatkajezus.pl

Klinika Dermatologii i Wenerologii
Kierownik: Prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
Adres: ul. Koszykowa 82A
Sekretariat telefon: 022 502-13-24
E-mail: wenerologia@wp.pl
Rejestracja:
Telefon: 22 502-13-84
E-mail: rej.wenerologii@dzieciatkajezus.pl
więcej...

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
Adres: ul. Lindleya 4
Sekretariat telefon: 022 502-11-44
E-mail: kchwk@amwaw.edu.pl
Rejestracja:
Telefon: 22 502-16-87
E-mail: rej.kardio@dzieciatkajezus.pl

Klinika Dermatologiczna
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
Adres: ul. Koszykowa 82A
Sekretariat telefon: 022 502-13-24
E-mail: dermatologia@wum.edu.pl 
Rejestracja:
Telefon: 22 502-13-00, 22 502-18-04
E-mail: rej.derma@dzieciatkajezus.pl
więcej...

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: Prof. dr hab. med. Leszek Pączek
Adres: ul. Nowogrodzka 59
Telefon: 022 502-16-41
EMAIL: klinikaimmunologii@wum.edu.pl


Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Adres: ul. Nowogrodzka 59
Telefon: 022 502-12-32
Email: mdurlik@am.edu.pl

Klinika Okulistyki
Kierownik: Prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik
Adres: ul. Lindleya 4
Telefon: 022 502-15-51
Email: mailto:okulistyka@wum.edu.pl
więcej...

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk
Adres: ul. Lindleya 4
Telefon: 022 502-15-14
Email: klort@wum.edu.pl
więcej...


Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Radziszewski
Adres: ul. Lindleya 4
Telefon: 022 502-17-02
Email: urologia@wum.edu.pl 
więcej...

ODDZIAŁY
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Kierownik: po dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński
Adres: ul. Lindleya 4
Telefon sekretariat: 22 502-13-23
Telefon Oddział: 22 502-15-25
Telefon rejestracja: 22 502-12-80
Email: sor@dzieciatkajezus.pl

ZAKŁADY
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz
Adres: Od dnia 1 października 2019 r., usługi stomatologiczne realizowane w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zostały przeniesione do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, przy ul. Stanisława Binieckiego 6 w Warszawie.
Telefon: 22 270 16 16
Email: awojt@kcs.amwaw.edu.pl

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
Kierownik: Prof. dr hab. Renata Górska
Adres: Od dnia 1 października 2019 r., usługi stomatologiczne realizowane w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zostały przeniesione do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, przy ul. Stanisława Binieckiego 6 w Warszawie.
Telefon: 22 270 16 16.
            Email: isam@polbox.com.pl

Zakład Immunologii Klinicznej
KIEROWNIK: dr hab. n. med. Radosław Zagożdzon
ADRES: ul. Nowogrodzka 59
TELEFON: 502 14 72
EMAIL: wieslawa_lojek@onet.poczta.pl

Zakład Ortodoncji
KIEROWNIK:dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
ADRES:Od dnia 1 października 2019 r., usługi stomatologiczne realizowane w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zostały przeniesione do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, przy ul. Stanisława Binieckiego 6 w Warszawie.
TELEFON 22 270 16 16.

Zakład Protetyki Stomatologicznej
KIEROWNIK:Prof. dr hab. Elzbieta Mierzwińska-Nastalska
ADRES: Od dnia 1 października 2019 r., usługi stomatologiczne realizowane w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zostały przeniesione do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, przy ul. Stanisława Binieckiego 6 w Warszawie.
TELEFON:22 270 16 16.
EMAIL: katedraprotetyki@amwaw.edu.pl

Zakład Radiologii Klinicznej
KIEROWNIK: Prof. dr hab. med. Marek Gołębiowski
ADRES: ul. Chałubinskiego 5
TELEFON REJESTRACJA: 22 502 17 19
TELEFON SEKRETARIAT: 22 502 10 73
EMAIL REJESTRACJA: rej.radio@dzieciatkajezus.pl
EMAIL SEKRETARIAT: radiologia@wum.edu.pl

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej
KIEROWNIK: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
ADRES: Od dnia 1 października 2019 r., usługi stomatologiczne realizowane w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zostały przeniesione do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, przy ul. Stanisława Binieckiego 6 w Warszawie.
TELEFON: 22 270 16 16.
EMAIL: sekretariat@zrs.amwaw.edu.pl

Zakład Stomatologii Dziecięcej
KIEROWNIK:Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
ADRES: Od dnia 1 października 2019 r., usługi stomatologiczne realizowane w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zostały przeniesione do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, przy ul. Stanisława Binieckiego 6 w Warszawie.
TELEFON:22 270 16 16

Zakład Stomatologii Zachowawczej
KIEROWNIK:dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
ADRES: Od dnia 1 października 2019 r., usługi stomatologiczne realizowane w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zostały przeniesione do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, przy ul. Stanisława Binieckiego 6 w Warszawie.
TELEFON: 22 270 16 16

Zakład Anatomii Patologicznej
KIEROWNIK: Prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
ADRES: ul. Chałubińskiego 5
TELEFON: 629-98-92

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
KIEROWNIK: dr n. przyr. Anna Sawicka Grzelak
ADRES: ul. Chałubińskiego 5
TELEFON: 628-27-39


INNE JEDNOSTKI MEDYCZNE

Apteka
KIEROWNIK: mgr Ewa Pomorska 
ADRES: Lindleya 4
TELEFON: 502 14 83
FAKS: 502 21 04
Email: apteka@dzieciatkajezus.pl

Centralne Laboratorium
KIEROWNIK: dr n. med. Dorota Matuszewicz
ADRES: Lindleya 4
TELEFON: 502 10 37
FAKS: 502 21 34

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
KIEROWNIK: dr n. med. Piotr Leszczyński
ADRES: Lindleya 4

Zespół Poradni - Lecznica
KIEROWNIK: mgr Beata Siadek
ADRES: Emilii Plater 21
Rejestracja Poradni Specjalistycznych TELEFON: 657 39 07
Rejestracja Lekarz POZ TELEFON: 629 52 30, 629 52 39

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00