Menu główne
Start
Historia
Dla Pacjenta
Informacje Ogólne
Kliniki i Zakłady
Godziny pracy poradni
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Zarządzanie Jakością
Cennik Opłat
Dokumentacja Medyczna
Informacje
Receptariusz
Dane Szpitala
Regulamin Organizacyjny
Lokalizacja
Oferty pracy
Koszyk świadczeń
Konkursy
Projekty Europejskie
Napisz do nas
Oferta Badań Pracowni Specjalistycznej
Ważne Linki
Zamówienia Publiczne
BIP
Logowanie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Start arrow Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Jakością

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Nasz Szpital wdraża System Zarządzania Jakości zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2000. Pozwala nam to na dokładne monitorowanie procesów zachodzących w naszym szpitalu. Staramy się aby, każde nasze działanie było zgodne z Polityką Jakości, a prowadzone prace w kolejnych jednostkach organizacyjnych pozwoliły w przyszłości świadczyć nasze usługi na jeszcze wyższym poziomie.

Ponadto:
 • W zgodzie z obowiązującym ustawodastwem został wdrożony również System Zarządzania Jakością w Zakładach Radiologii.
 •  W zakładzie Immunologii Klinicznej wdrożono System Jakości na podstawie Normy  PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie kompleksowych, specjalistycznych usług medycznych. Chcemy to osiągnąć poprzez zastosowanie najefektywniejszych metod diagnostycznych i leczniczych, całodobową dostępność do świadczeń medycznych, pełną informację w zakresie oferowanych i realizowanych usług, miłą i fachową opiekę, a także zapewniając pacjentom i  personelowi przyjazne i bezpieczne warunki pobytu i pracy.

POLITYKA JAKOŚCI

Naszym głównym celem jest dostarczenie pacjentom wysokiej jakości usług w zakresie przyjęcia do szpitala, hospitalizacji oraz opieki ambulatoryjnej.
Chcemy to osiągnąć poprzez zastosowanie efektywnych metod diagnostycznych i leczniczych, całodobową dostępność do świadczeń medycznych, pełną informację w zakresie oferowanych i realizowanych usług, miłą i fachową opiekę oraz przyjazne warunki otoczenia.
Filar naszej działalności stanowi doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz administracyjno – techniczny.
Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i kompetencji.

Najwyższą jakość naszych usług osiągamy poprzez:
 • ciągłe doskonalenie i poszukiwanie najefektywniejszych sposobów gwarantujących powrót do zdrowia naszych pacjentów,
 • sumienne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • stałą analizę poziomu satysfakcji pacjentów,
 • optymalizacja czasu pobytu pacjentów w Klinikach,
 • wykorzystanie wysokiej jakości aparatury i sprzętu medycznego,
 • dalszą modernizację Klinik,
 • zaangażowanie całego personelu w ciągłe doskonalenie organizacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • promowanie zachowań pro zdrowotnych,
 • dążenie do poprawy satysfakcji pracowników,
 • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami materiałów i usług spełniającymi nasze wymagania,

Dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego pracownika.
Kierownictwo Szpitala bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków.
Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Kierownictwa do zwiększenia starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia procesów.
Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki.

 

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
02-005 Warszawa, ul. W. H. Lindleya 4, tel centrali: 022 502-20-00