Dane Szpitala

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Adres:  ul. W. H. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa
Mail:  szpital@dzieciatkajezus.pl

REGON:  000288930
NIP:  522-00-02-535
Numer KRS:  0000120483
Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Mazowieckiego: 000000018617
Nr konta bankowego:  49 1130 1017 0020 0763 5720 0002 BGK S.A. O/ Warszawa

Dyrektor: p.o. Anna Łukasik
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Artur Tomaszewski
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy:  mgr Katarzyna Maroń
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: Ewa DumałaInspektor Ochrony Danych Michał Mrówka
szpital@dzieciatkajezus.pl


Tel. centrali: 022 502-20-00


Tel. sekretariatu:  022 502-12-00
Faks sekretariatu:  022 502-21-39
Godziny pracy sekretariatu:  7.30 - 15.00